14 ทุนจากสถาบันและองค์กรในไทยเพื่อเรียนต่อต่างประเทศ (14 Scholarships from organisations in Thailand )

October 18, 2019

 


Recap มาให้แล้วด้านล่างเลย แต่...ถ้าใครอยากสอบถามแบบเจาะลึก สามารถมาเจอกันตัวต่อตัวได้ วันที่ 2,3 พ.ย.นี้ ลงทะเบียนไว้ก่อนเลย

 

เข้างานฟรี !! bit.ly/OCSC2019-regist-fb

 

 

ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (AIT)
HM KING'S SCHOLARSHIPS AND HM QUEEN'S SCHOLARSHIPS
ทุนเต็มจำนวน
ทุนสำหรับนักศึกษาสัญชาติของประเทศกลุ่มกำลังพัฒนาที่เป็นสมาชิคของธนาตารโลก มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อยสามปี หรือสั่งสมประสบการณ์หลังจากเรียนจบระดับปริญญาตรี

 

 

 

LOOM NAM KHONG PIJAI (GMSARN SCHOLARSHIPS)
ทุนครอบคลุมทุนการศึกษาค่าลงทะเบียนและที่พักมีส่วนลดค่าเล่าเรียนมากถึง 50% ที่ CATS COLLEGE
ทุนสำหรับนักศึกษาจาก THAILAND, MYANMAR, LAO PDR, CAMBODIA, VIETNAM AND CHINA (YUNNAN AND GUANGXI PROVINCES) ที่จบจากในสาขาที่เกียวข้องจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง

ASIAN DEVELOPMENT BANK-JAPAN SCHOLARSHIP PROGRAM (ADB-JSP)
ทุนการศึกษาเต็มจำนวน ที่พักและค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ ที่ CATS COLLEGE
ทุนมีการพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับนักศึกษาหญิง หากมีประสบการณ์การทำงานน้อยกว่าสองปี จะไม่ผ่านเกณฑ์การรับเลือก

 

 

BANGCHAK SCHOLARSHIPS
ทุนกึ่งหนึ่งที่สถาบัน CSVPA
ทุนสำหรับนักศึกษาสัญชาติใดใด จะมีการพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับนักศึกษาสัญชาติไทย ที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือมีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.00 จากมหาวิทยาลัยท่ีได้รับการยอมรับ

 

 

WE CONSULTANT SCHOLARSHIPS
ทุนมูลค่าหนึ่งล้านบาท
ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อปริญญาตรี , ปริญญาโท และปริญญาเอก พิจารณาจากผลการเรียน (GPA.) และผลวัดระดับภาษา HSKหรือ IELTS

 

 

JAPANESE GOVERNMENT SCHOLARSHIPS
ทุนเต็มจำนวน
ให้ทุนสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ พิจารณาจากผลการเรียน (GPA.) 3.00 ขึ้นไป

 

 

SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED SCG SCHOLARSHIP
ทุนมูลค่า850-1200 EURO
ทุนสำหรับผู้สมัครสัญชาติไทย มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์และไม่มีทุนใดใดผูกมัด

 

 

THAI PIPE SCHOLARSHIPS
ทุนสำหรับผู้สมัครสัญชาติไทย

 

 

JOINT JAPAN/WORLD BANK GRADUATE SCHOLARSHIP PROGRAM
ทุนมูลค่า $500-$24000
ทุนสำหรับผูัที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ ทุนสำหรับนักศึกษาสัญชาติของประเทศกลุ่มกำลังพัฒนาที่เป็นสมาชิคของธนาตารโลก มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อยสามปี หรือสั่งสมประสบการณ์หลังจากเรียนจบระดับปริญญาตรี
-----------------

UK CHEVENING SCHOLARSHIPS

(FULLY-FUNDED MASTERS' DEGREE)

ทุนระดับปริญญาโท เต็มจำนวน
ทุนสำหรับผู้มีผลการเรียนโดดเด่น มีความเป็นผู้นำ และ มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อยสองปี หลังจากเรียนจบ มีคะแนนต่างๆดังนี้SAT/ACT, GRE/GMAT, 3.0++ IELTS 6.5++
-----------------

CATS COLLEGE, CSVPA AND STAFFORD HOUSE
CATS COLLEGE PARTIAL SCHOLARSHIP

ทุนกึ่งหนึ่งที่ CATS COLLEGE
ทุนสำหรับผู้มีผลการเรียนโดดเด่น อายุ 14 ขึ้นไปและมีทักษะภาษาอังกฤษดีเยี่ยม

 

-----------------

OXBRIDGE SCHOLARSHIP
ทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน CATS COLLEGEและที่พัก
ผู้สมัครจะต้องมีความประสงค์ที่จะเรียนต่อที่ UNIVERSITY OF OXFORD หรือ CAMBRIDGE และต้องมีผลการเรียนยอดเยี่ยม มีผลคะแนนดังนี้ IELTS 6.5 หรือมากกว่า มีการสอบคณิตศาสตร์และสัมภาษณ์

 

-----------------

CAMBRIDGE SCHOOL OF VISUAL & PERFORMING ARTS (CSVPA) SCHOLARSHIP
ทุนค่าเล่าเรียนกึ่งหนึ่งที่ CSVPA
ทุนสำหรับผู้สมัครอายุ 16 เป็นต้นไป มีผลการเรียนดีพร้อมทั้งคะแนนIELTS ต้องเสนอPORTFOLIO ที่น่าสนใจหรือผ่านการ AUDITION
-----------------

CHINESE ABROAD STUDY CENTER
ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีน
ทุนมูลค่ามากกว่า 100,000 บาท
ให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อปริญญาตรี , ปริญญาโท และปริญญาเอก พิจารณาจากผลการเรียน (GPA.) และผลวัดระดับภาษา HSKหรือ IELTS

ทุนการศึกษาแพทย์แผนปัจจุบัน
ทุนมูลค่า 5,000 -50,000 CNY
ให้ทุนสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ พิจารณาจากผลการเรียน (GPA.) 3.00 ขึ้นไป
-----------------

EMBASSY OF JAPAN IN THAILAND
UNDERGRADUATE STUDENTS

ทุนเต็มจำนวน
ทุนสำหรับผู้ที่มีอายุอย่างน้อย 17-25ปี จบการศึกษาระดับมัธยมต้น มีผลการเรียนสะสมอย่างน้อย 3.50

RESEARCH STUDENTS
ทุนเต็มจำนวน
ทุนสำหรับผู้ที่มีอายุ 35 ปี(ในเดือนเมษา 2021) มีผลการเรียนสะสมอย่างน้อย 3.25ในระดับปริญญาตรี
COLLEGE OF TECHNOLOGY STUDENTS
ทุนเต็มจำนวน
ทุนสำหรับผู้ที่มีอายุอย่างน้อย 17-25ปี จบการศึกษาระดับมัธยมต้น มีผลการเรียนสะสมอย่างน้อย 3.00

SPECIALIZED TRAINING COLLEGE STUDENTS
ทุนเต็มจำนวน
ทุนสำหรับนักเรียนต่างชาติผู้ที่มีอายุอย่างน้อย 17-25ปี จบการศึกษาระดับมัธยมต้น มีผลการเรียนสะสมอย่างน้อย 3.00


-----------------

 

東川町立日本語学校 HIGASHIKAWA JAPANESE LANGUAGE SCHOOL
SCHOLARSHIP SUPPORTED BY HIGASHIKAWA TOWN

ทุนการศึกษากึ่งหนึ่งหรือมากกว่า
ทุนสำหรับผู้ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม มีประสบการณ์จิตอาสาหรือการทำงานที่เกี่ยวกับหลักสูตร


-----------------

 

INTO UNIVERSITY PARTNERSHIPS
REGIONAL SCHOLARSHIP

ทุนมูลค่า$500-$24000
ทุนสำหรับผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยม

DIRECT ENTRY SCHOLARSHIP
ทุนมูลค่า $2000-$24000
มีผลคะแนน SAT/ACT, GRE/GMAT, 3.0++ IELTS 6.5++


-----------------

JAPAN STUDENT SERVICES ORGANIZATION
MONBUKAGAKUSHO HONORS SCHOLARSHIP FOR PRIVATELY-FINANCED INTERNATIONAL STUDENTS

ทุนมูลค่า 48000 JPYต่อเดือน

 

 

-----------------


งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ OCSC International Education Expo 2019 (ครั้งที่16) Happy Studying Abroad

งานเดียวที่รวมเเหล่งทุนเเละสถาบันการศึกษาจากทั่วโลก!! กว่า 300 สถาบัน เเละพบกับหลากหลายกิจกรรมนอกห้องเรียนที่จะทำให้คุณ HAPPY STUDYING ABROAD!!!
-------
ลงทะเบียนได้เเล้ววันนี้!
bit.ly/OCSC2019-regist-fb

OCSC INTERNATIONAL EDUCATION EXPO 2019
2-3 พ.ย. 2562 | 12.00 - 18.00 | Royal Paragon Hall
จัดโดยสำนักงานก.พ.

#เรียนต่อต่างประเทศ
#HappyStudyingAbroad
#OCSCEXPO2019

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

You Might Also Like:

กิจกรรม HALLOWEEN ฉบับนักเรียนนอก

October 31, 2019

Culture Shock ไม่ช็อค!

October 27, 2019

1/15
Please reload

Follow us

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram