ทุน Endeavor Scholarships & Fellowships โดย รัฐบาลประเทศออสเตรเลีย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาเเล้วจ้า!!! 
ทุนเต็มให้เปล่าจากรัฐบาลประเทศ ออสเตรเลีย ไว้เตรียมตัวสำหรับปีหน้า
ทุน Australia Awards - Endeavour Scholarships and Fellowships เป็นทุนของรัฐบาลออสเตรเลีย 

ทุนนี้จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่เดือนเมษายน – 30 มิถุนายน ของทุกปี โดยจะเปิดกว้างสำหรับทุกสาขาวิชา เป็นทุนที่ให้เปล่า และให้เต็มจำนวน สำหรับนักศึกษาต่างชาติรวมทั้งนักศึกษาที่มีสัญชาติไทยด้วย 

ทุนนี้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

• ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Endeavour Postgraduate Scholarship) 
• ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship) สำหรับการวิจัยระยะสั้น 
• ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (Endeavour Vocational Education and Training Scholarship) 
• ทุนสำหรับศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร (Endeavour Executive Fellowship)


อ่านข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครทางออนไลน์ได้ที่ https://internationaleducation.gov.au/endeavour

และสามารถอ่านเรื่องราวความสำเร็จของคนไทยผู้ได้รับทุนEndeavour Scholarships and Fellowships ได้ที่ http://thailand.embassy.gov.au/bkok/Endeavour_Alumni_Stories.html

 

 

เกณฑ์การคัดเลือก

 • ทรานสคริปต์ระดับปริญญาตรี พิจารณา 30%

 • สาขาที่เลือกเรียนต่อ พิจารณา 20%

 • เรียงความแสดงความสนใจในประเทศออสเตรเลียและประเทศบ้านเกิดของตน พิจารณา 15%

 • ศักยภาพที่ผู้สมัครจะสามารถเรียนได้จนจบ และแนวโน้มที่นำความรู้กลับไปพัฒนาประเทศบ้านเกิด พิจารณา 20%

 • หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม และกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียน โดยเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้รับเงินตอบแทน พิจารณา 15%

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. หน้าพาสปอร์ตที่แสดงข้อมูลส่วนตัว

 2. ทรานสคริปต์และปริญญาบัตร

 3. ผลทดสอบ IELTS 6.5 โดยไม่มีส่วนใดต่ำกว่า 6.0 หรือผลสอบ TOEFL iBT 90 โดยได้คะแนนการเขียน 22 คะแนนขึ้นไป ที่เหลือไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน  

 4. จดหมายตอบรับเข้าเรียนปีการศึกษา 2014 จากสถาบันใดก็ได้ในประเทศออสเตรเลีย

 5. จดหมายรับรอง 3 ฉบับ โดย 2 ฉบับแรกเน้นเรื่องความรู้ความสามารถและผลการเรียน ฉบับที่ 3 เน้นเรื่องลักษณะนิสัย หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

You Might Also Like:

กิจกรรม HALLOWEEN ฉบับนักเรียนนอก

October 31, 2019

Culture Shock ไม่ช็อค!

October 27, 2019

1/15
Please reload

Follow us

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram