Culture Shock ไม่ช็อค!

นอกจากการเตรียมตัว ทั้งทางด้านภาษา สาขาวิชา การเลือกมหาวิทยาลัยแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดอีกประการหนึ่ง คือ การเตรียมใจ นักศึกษาที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศอาจจะพบกับสิ่งที่ไม่คาดคิด หรือสิ่งที่ไม่ตรงกับความคาดหวัง ความเครียดในระยะต่าง ๆ ดังนั้น ถ้าจะให้เรียนต่ออย่างมีความสุข ก็ควรเตรียมสภาพจิตใจของเราให้พร้อมด้วย การไปเรียนต่อต่างประเทศ สิ่งที่นักเรียนแต่ละคนจะต้องไปเผชิญ คือสิ่งที่เรียกว่า Culture shock เป็นคำที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยิน แต่ระดับการเกิด Culture shock นี้ก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละคน ----------- จากบทความต่างประเทศ Culture shock เกิดจากการที่เราไปเจอกับสิ่งที่ไม่คุ้นเคยทั้งทางด้านวัฒนธรรม การใช้ชีวิต หรือแม้กระทั่งทัศนคติที่แตกต่าง จนเรารู้สึกแปลกแยก ซึ่งหากไม่ระวังก็อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพจิตได้เช่นกัน การเกิด Culture shock สามารถแบ่งได้เป็น 4 ระยะ (1) Honeymoon Stage (Initial Euphoria) ตอนแรกไปยังตื่นเต้นและมองข้ามสิ่งกวนใจเล็กๆ น้อยๆ . (2) Anxiety Stage (Irritation and Hostility)/Crisis Period หลังจากผ่านช่วงแรกไปอย่างรวดเร็ว ในระยะนี้คุณจะเริ่มรู้สึกถึงความแตกต่างในสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เดิมเคยมองข้ามไป และจะเริ่ม ตั้งคำถาม จะเริ่มรู้สึกรำคาญ โกรธ ผิดหวัง และเสียใจ บางคนอาจตกอยู่ในระยะนี้เป็นระยะเวลานานและเกิดอาการซึมเศร้าได้ ยิ่งบางคนหากมีความเครียดทางการศึกษาประกอบด้วย การช่วยเหลือ จากคนรอบข้างจะเป็นสิ่งสำคัญ . (3) Adjustment Stage (Gradual Understanding) บางคนอาจต้องใช้เวลาก้าวผ่านในการปรับตัว เริ่มจากเปิดรับที่จะทำความเข้าใจและเรียนรู้สาเหตุของความแตกต่าง ซึ่งหากสามารถก้าวผ่านมาสู่ระยะนี้ได้ ก็จะสามารถเริ่มปรับตัวและมองถึงสิ่งดี ๆ จากความแตกต่าง เริ่มยอมรับและมีความสุข บนพื้นฐานของความแตกต่างนั้นได้ . (4) Mastery Stage (Adaptation/Biculturalism) หากก้าวมาสู่ระยะนี้ได้คุณจะสามารถ Transform และ Blend in กับวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตที่แตกต่างจากเดิม คุณจะเริ่มรู้สึกสบายใจและสามารถรู้สึกเหมือนบ้านหลังที่สองของคุณได้ คุณอาจจะยังคงคิดถึงบ้านและยังมีความสับสนในบ้างครั้ง แต่คุณจะไม่รู้สึกแปลกแยกในสังคมใหม่ วัฒนธรรมใหม่ เพื่อนใหม่ และการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ "Reverse Culture Shock" สิ่งนี้หลาย ๆ คนอาจมองข้ามหรือไม่เห็นความสำคัญ แต่เมื่อเรียนจบและกลับมายังบ้านเกิดของตนก็อาจจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า Reverse Culture Shock ได้ นักเรียนจะเริ่มเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่ดีในประเทศบ้านเกิดกับสิงที่ตนเห็นว่าดีในประเทศที่ไปศึกษามา ในบางคนปัญหาในการปรับตัวในระยะนี้อาจรุนแรงกว่าการเกิด Culture shock ตอนไปถึงประเทศที่ไปศึกษา เสียอีก และส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและ การทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ ดังนั้น สิ่งที่สำนักงาน ก.พ. จะดูแลนักเรียน นักศึกษา ที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศนั้น คือการเตรียม ความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านสถานที่ศึกษา สภาพร่างกาย สภาพจิตใจ การประสานกับผู้ปกครองและตัวนักศึกษาเองอย่างใกล้ชิด เป็นเสมือนเพื่อนพี่น้องที่จะคอยสนับสนุนช่วยเหลืออย่างเต็มที่และเต็มใจ บทความจากบทสัมภาษณ์ ท่านเลขาธิการกพ. ม.ล.พัชรภากร เทวกุล ------ มหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ OCSC International Education Expo 2019 - ⚡งานเดียวที่รวมสถาบันการศึกษาจาก23 ประเทศทั่วโลก⚡ Meet 23 world’s Best Universities & Schools. ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ INSTITUTION MATCHING ค้นหาสถาบันได้ที่นี่จ้า 👉 https://www.zipeventapp.com/OCSC/University ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ Free Registration to OCSC EXPO 2019 ลิงค์ลงทะเบียนเข้างาน ฟรี! 🎉 www.ocscexpo.org ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ - ในวันเสาร์ที่ 2 - วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 นี้ 2-3 NOV 2018 | Royal Paragon Hall, Siam Paragon 12.00 - 18.00 รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ที่เดิม! แล้วเจอกัน www.ocscexpo.org #OCSCEXPO2019 #เรยนตอนอก #cultureshock #เรยนตอตางประเทศ #สขภาพจต #เรยนเมองนอก

Follow us

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram