เรียนออนไลน์ฟรีในโครงการ “Study with Australia” กับรัฐบาลออสเตรเลีย

สำนักงานการพาณิชย์และการลงทุนออสเตรเลีย (Austrade-ออสเทรด) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชั้นนำของออสเตรเลีย และFutureLearn.comจัดโครงการ “Study with Australia” เปิดสอนคอร์สออนไลน์ระยะสั้นให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในช่วงสถานการณ์ COVID-19 หลักสูตรออนไลน์ที่เปิดสอน มีหลากหลายสาขาที่น่าสนใจ อาทิ ด้านธุรกิจ, ดิจิทัลเทคโนโลยี, STEM, การดูแลสุขภาพ, จิตวิทยา, การสอน, การสื่อสารด้วย Podcast, หลักสูตรเกี่ยวกับความมั่นคงประเทศ และอื่นๆ จัดทำหลักสูตรและสอนโดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของออสเตรเลีย รวมทั้งจากสถาบันอื่นๆ ระยะเวลาเรียนแต่ละหลักสูตรประมาณ 2-4 สัปดาห์ ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร (Digital Certificate) หลังเรียนจบหลักสูตรนั้นๆ ผู้สนใจสมัครและลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นี้ ดูรายละเอียดโครงการ และหลักสูตรที่เปิดสอนได้ที่ https://www.futurelearn.com/courses/collections/study-australia กิจกรรมจัดเรียนออนไลน์ฟรีครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลที่ต้องการย้ำความสำคัญของนักเรียนนักศึกษาต่างชาติ ที่มีต่อประเทศออสเตรเลียอันเป็นจุดหมายปลายทางที่เลือกไปเรียนมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก คุณรีเบคก้า ฮอลล์ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายการศึกษาออสเทรด ได้กล่าวเกี่ยวกับโครงการนี้ว่า “เนื่องจากนักเรียนนักศึกษาต่างชาติทั่วโลกได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปเรียนในออสเตรเลียได้ การนำมหาวิทยาลัยและสถาบันออสเตรเลียที่มีชื่อเสียง มาจัดการเรียนการสอนออนไลน์เป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยที่ทางรัฐบาล อยากจะสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเป็นกำลังใจให้นักเรียนนักศึกษาในช่วงวิกฤตนี้” “โครงการนี้นับเป็นโครงการนำร่องที่ทางออสเทรดได้จับมือร่วมกับ FutureLearn ทำให้ผู้เรียนได้เข้าถึงหลักสูตรต่างๆของมหาวิทยาลัยและสถาบันชั้นนำของออสเตรเลียผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย” FutureLearn เป็นหน่วยงานเอกชน จัดตั้งโดย Open University UK และกลุ่มบริษัท SEEK Group มีประสบการณ์ในการจัดระบบการศึกษาทางไกล และออนไลน์ให้กับสถาบันการศึกษาทั่วโลกมากกว่า 50 ปี ปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษากว่า 12 ล้านคนจากทั่วโลก ลงทะเบียนเรียนผ่านแพลตฟอร์มของ FutureLearn #StudyAustralia#InThisTogether

Follow us

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram