เรียนต่อ Hospitality หรือ ธุรกิจบริการที่สวิตเซอร์แลนด์

สำหรับผู้ที่สนใจด้าน "Hospitality" หรือ "ธุรกิจด้านการบริการ"

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ถือเป็นประเทศที่เป็นต้นกำเนิดด้าน Hospitality ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง Swiss Education Group กลุ่มสถาบันผู้นำทางด้านการศึกษา สาขาอุตสาหกรรมธุรกิจการบริการชั้นนำ ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ดูแลสถาบันสอนธุรกิจการบริการ 5 สถาบัน ที่แยกออกเป็น 7 วิทยาเขต โดยการสอนของแต่ละสถาบันจะมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะด้าน ทุกสถาบันมีสื่อการเรียนการสอนที่ครบครัน พร้อมกับรูปแบบการศึกษาด้านธุรกิจการบริการที่มีคุณภาพติดอันดับโลก ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถาบันและหลักสูตรที่เปิดสอน ไปจนถึงให้คำปรึกษาในการทำงานในสายอาชีพหลังจากเรียนจบ www.swisseducation.ac

Email : counselling@swisseducation.com

Line : seg_thailand #StudyinSwitzerland #HotelManagement #เรยนทำอาหาร #เรยนการโรงแรมทสวตเซอรแลนด

Follow us

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram