top of page
  • Writer's pictureOCSC EXPO ADMIN

7 คณะสุดปัง ที่ต้องเรียนที่ “𝗝𝗮𝗺𝗲𝘀 𝗖𝗼𝗼𝗸 𝗨𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝘁𝘆”สิงคโปร์ เท่านั้น

Updated: Apr 1, 2021


----- หลายๆคนเริ่มเปิดใจให้กับมหาวิทยาลัยใกล้เมืองไทยอย่างสิงคโปร์กันแล้วหากเราเริ่มต้นวางแผนที่จะไปเรียนต่อ ป.ตรี หรือ ป.โทแล้วล่ะก็... เรามาส่องคณะสุดปังที่เปิดสอนใน JCU สิงคโปร์ ว่ามีคณะไหนปังและโดนใจ Gen เราบ้าง . 𝟭.𝗕𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀 (บริหารธุรกิจ) : แน่นอนว่าการเรียนต่อ Business กลางใจเมืองที่เป็นหนึ่งในประเทศที่เป็น Center ของธุรกิจมากมายและหลากหลายของโลก คณะนี้ถือว่าเป็นคณะที่นักเรียนไทยเลือกไปเรียนมากที่สุด เพราะสามารถต่อยอดไปทำธุรกิจในสายงานต่างๆได้ . 𝟮.𝗔𝗾𝘂𝗮𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗲 (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) : เชื่อหรือไม่ว่าคณะนี้เป็นคณะที่มีความต้องการทางบุคคลากรอย่างมากในอนาคตของฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจึงมีความสำคัญมาก เนื่องจากผลิตภัณฑ์จากปลามีความสำคัญในฐานะอาหารของชาวอาเซียน ประชากรส่วนใหญ่มีสัดส่วนการบริโภคปลา และ ตอนนี้ประเทศสิงคโปร์ก็ก้าวล้ำมากในเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่นำตึก 8 ชั้นมาสร้างเป็นฟาร์มปลาแบบ Vertical (ข้อมูลจาก The Standard) . 𝟯. 𝗣𝘀𝘆𝗰𝗵𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆 (จิตวิทยา) : เพราะสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆวันในสังคม ทำให้เกิดความเครียดมากขึ้นในสังคมทุกกลุ่ม ทั้งชีวิตในการเรียน ชีวิตทำงาน ชีวิตครอบครัว การเรียนจิตวิทยาและอาชีพในสายงานนี้เป็นที่ต้องการมากในต่างประเทศ หากได้เรียน Psychology ที่ JCU แล้ว ที่นี่ยังมีห้องที่ให้นักศึกษาสาขานี้ได้ทดลองทำงานจริงในสถาบันด้วย . 𝟰. 𝗧𝗲𝗰𝗵 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗲𝘀: 𝗗𝗮𝘁𝗮 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲, 𝗖𝘆𝗯𝗲𝗿𝘀𝗲𝗰𝘂𝗿𝗶𝘁𝘆, 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗲𝘁 𝗼𝗳 𝗧𝗵𝗶𝗻𝗴𝘀 (𝗜𝗼𝗧) (สาขาเทคโนโลยี) สายงานเกี่ยวกับด้าน Tech ก็เป็นอีกสาขาสุดปังที่ทั่วโลกต้องการในทุกๆ วงการ เพราะเทคโนโลยีเข้ามาอยู่ในทุกๆวันของทุกคนตั้งแต่ตื่นนอน หากได้เรียนที่สาขานี้ก็สามารถหางานได้อย่างไม่ยาก และ หากได้มาเรียนที่สิงคโปร์ที่เป็น Startup Hub ของอาเซียนแล้ว โอกาสในการได้ทดลองทำงานกับบริษัท Startup หรือ บริษัท International ก็ไม่เกินเอื้อมแน่นอน . 𝟱. 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗲𝗿𝗰𝗲 (สาขาด้านการพาณิชการย์): สายงานเกี่ยวกับด้านการ commerce จะแตกสาขาออกได้หลายแขนงเพื่อศึกษา เครื่องมือต่างๆ ในแต่งละสายงานอย่างลงลึกเช่น Finance, Marketing, Trade, Accounting ฯลฯ ซึ่งทุกๆธุรกิจก็จะขาดบุคลากรเหล่านี้ไม่ได้ . 𝟲. 𝗘𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰𝘀 (สาขาเศรษฐศาสตร์) : การเรียนเศรษฐศาสตร์ สามารถทำงานได้ทั้งรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ได้แก่ ธนาคาร บริษัทเงิน ทุนหลักทรัพย์ ครู อาจารย์ในมหาวิทยาลัย การที่ได้โอกาสมาเรียนเศรษฐศาสตร์ใน JCU จึงเป็นโอกาสที่ดี ที่จะได้เรียนรู้หลักเศรษฐศาตร์จากมุมมองของต่างประเทศ ที่หลากหลาย และ มุมมองจากเพื่อนๆต่างชาติที่มองประเทศไทย เราก็สามารถแชร์มุมมองจากประเทศไทยได้อีกด้วย

𝟳. 𝗠𝗕𝗔 : การเรียน 𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝗕𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀 𝗔𝗱𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 หลักสูตรได้รับการออกแบบมาเพื่อปลูกฝังความคิดในการแก้ปัญหาทางธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมจัดเตรียมทักษะและเทคนิคในการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและดึงดูดนักเรียนในการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อตอบสนองความต้องการของคู่ค้าทางธุรกิจ นอกจากจะได้ Upskill ต่อยอดธุรกิจแล้วยังได้ connection กับเพื่อนๆต่างชาติ ได้อีกด้วย ----- หากใครที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละรายวิชาสามารถเข้าไปดูรายวิชาได้เลยที่นี่ 👉 http://bit.ly/JCU-courses #เรียนต่อสิงคโปร์ปริญญาออสเตรเลีย #โอกาสทำงานในบริษัทระดับโลก#โอกาสทำงานในบริษัทระดับโลก

bottom of page