14 ทุนจากสถาบันและองค์กรในไทยเพื่อเรียนต่อต่างประเทศ (14 Scholarships from organisations in Thailan


Recap มาให้แล้วด้านล่างเลย แต่...ถ้าใครอยากสอบถามแบบเจาะลึก สามารถมาเจอกันตัวต่อตัวได้ วันที่ 2,3 พ.ย.นี้ ลงทะเบียนไว้ก่อนเลย

เข้างานฟรี !! bit.ly/OCSC2019-regist-fb

ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (AIT) HM KING'S SCHOLARSHIPS AND HM QUEEN'S SCHOLARSHIPS ทุนเต็มจำนวน ทุนสำหรับนักศึกษาสัญชาติของประเทศกลุ่มกำลังพัฒนาที่เป็นสมาชิคของธนาตารโลก มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อยสามปี หรือสั่งสมประสบการณ์หลังจากเรียนจบระดับปริญญาตรี

LOOM NAM KHONG PIJAI (GMSARN SCHOLARSHIPS) ทุนครอบคลุมทุนการศึกษาค่าลงทะเบียนและที่พักมีส่วนลดค่าเล่าเรียนมากถึง 50% ที่ CATS COLLEGE ทุนสำหรับนักศึกษาจาก THAILAND, MYANMAR, LAO PDR, CAMBODIA, VIETNAM AND CHINA (YUNNAN AND GUANGXI PROVINCES) ที่จบจากในสาขาที่เกียวข้องจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง

ASIAN DEVELOPMENT BANK-JAPAN SCHOLARSHIP PROGRAM (ADB-JSP) ทุนการศึกษาเต็มจำนวน ที่พักและค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ ที่ CATS COLLEGE ทุนมีการพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับนักศึกษาหญิง หากมีประสบการณ์การทำงานน้อยกว่าสองปี จะไม่ผ่านเกณฑ์การรับเลือก

BANGCHAK SCHOLARSHIPS ทุนกึ่งหนึ่งที่สถาบัน CSVPA ทุนสำหรับนักศึกษาสัญชาติใดใด จะมีการพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับนักศึกษาสัญชาติไทย ที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือมีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.00 จากมหาวิทยาลัยท่ีได้รับการยอมรับ

WE CONSULTANT SCHOLARSHIPS ทุนมูลค่าหนึ่งล้านบาท ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อปริญญาตรี , ปริญญาโท และปริญญาเอก พิจารณาจากผลการเรียน (GPA.) และผลวัดระดับภาษา HSKหรือ IELTS

JAPANESE GOVERNMENT SCHOLARSHIPS ทุนเต็มจำนวน ให้ทุนสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ พิจารณาจากผลการเรียน (GPA.) 3.00 ขึ้นไป

SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED SCG SCHOLARSHIP ทุนมูลค่า850-1200 EURO ทุนสำหรับผู้สมัครสัญชาติไทย มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์และไม่มีทุนใดใดผูกมัด

THAI PIPE SCHOLARSHIPS ทุนสำหรับผู้สมัครสัญชาติไทย

JOINT JAPAN/WORLD BANK GRADUATE SCHOLARSHIP PROGRAM ทุนมูลค่า $500-$24000 ทุนสำหรับผูัที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ ทุนสำหรับนักศึกษาสัญชาติของประเทศกลุ่มกำลังพัฒนาที่เป็นสมาชิคของธนาตารโลก มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อยสามปี หรือสั่งสมประสบการณ์หลังจากเรียนจบระดับปริญญาตรี -----------------

UK CHEVENING SCHOLARSHIPS

(FULLY-FUNDED MASTERS' DEGREE) ทุนระดับปริญญาโท เต็มจำนวน ทุนสำหรับผู้มีผลการเรียนโดดเด่น มีความเป็นผู้นำ และ มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อยสองปี หลังจากเรียนจบ มีคะแนนต่างๆดังนี้SAT/ACT, GRE/GMAT, 3.0++ IELTS 6.5++ -----------------

CATS COLLEGE, CSVPA AND STAFFORD HOUSE CATS COLLEGE PARTIAL SCHOLARSHIP ทุนกึ่งหนึ่งที่ CATS COLLEGE ทุนสำหรับผู้มีผลการเรียนโดดเด่น อายุ 14 ขึ้นไปและมีทักษะภาษาอังกฤษดีเยี่ยม

-----------------

OXBRIDGE SCHOLARSHIP ทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน CATS COLLEGEและที่พัก ผู้สมัครจะต้องมีความประสงค์ที่จะเรียนต่อที่ UNIVERSITY OF OXFORD หรือ CAMBRIDGE และต้องมีผลการเรียนยอดเยี่ยม มีผลคะแนนดังนี้ IELTS 6.5 หรือมากกว่า มีการสอบคณิตศาสตร์และสัมภาษณ์

-----------------

CAMBRIDGE SCHOOL OF VISUAL & PERFORMING ARTS (CSVPA) SCHOLARSHIP ทุนค่าเล่าเรียนกึ่งหนึ่งที่ CSVPA ทุนสำหรับผู้สมัครอายุ 16 เป็นต้นไป มีผลการเรียนดีพร้อมทั้งคะแนนIELTS ต้องเสนอPORTFOLIO ที่น่าสนใจหรือผ่านการ AUDITION -----------------

CHINESE ABROAD STUDY CENTER ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีน ทุนมูลค่ามากกว่า 100,000 บาท ให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อปริญญาตรี , ปริญญาโท และปริญญาเอก พิจารณาจากผลการเรียน (GPA.) และผลวัดระดับภาษา HSKหรือ IELTS

ทุนการศึกษาแพทย์แผนปัจจุบัน ทุนมูลค่า 5,000 -50,000 CNY ให้ทุนสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ พิจารณาจากผลการเรียน (GPA.) 3.00 ขึ้นไป -----------------

EMBASSY OF JAPAN IN THAILAND UNDERGRADUATE STUDENTS ทุนเต็มจำนวน ทุนสำหรับผู้ที่มีอายุอย่างน้อย 17-25ปี จบการศึกษาระดับมัธยมต้น มีผลการเรียนสะสมอย่างน้อย 3.50

RESEARCH STUDENTS ทุนเต็มจำนวน ทุนสำหรับผู้ที่มีอายุ 35 ปี(ในเดือนเมษา 2021) มีผลการเรียนสะสมอย่างน้อย 3.25ในระดับปริญญาตรี COLLEGE OF TECHNOLOGY STUDENTS ทุนเต็มจำนวน ทุนสำหรับผู้ที่มีอายุอย่างน้อย 17-25ปี จบการศึกษาระดับมัธยมต้น มีผลการเรียนสะสมอย่างน้อย 3.00

SPECIALIZED TRAINING COLLEGE STUDENTS ทุนเต็มจำนวน ทุนสำหรับนักเรียนต่างชาติผู้ที่มีอายุอย่างน้อย 17-25ปี จบการศึกษาระดับมัธยมต้น มีผลการเรียนสะสมอย่างน้อย 3.00

-----------------

東川町立日本語学校 HIGASHIKAWA JAPANESE LANGUAGE SCHOOL SCHOLARSHIP SUPPORTED BY HIGASHIKAWA TOWN ทุนการศึกษากึ่งหนึ่งหรือมากกว่า ทุนสำหรับผู้ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม มีประสบการณ์จิตอาสาหรือการทำงานที่เกี่ยวกับหลักสูตร

-----------------

INTO UNIVERSITY PARTNERSHIPS REGIONAL SCHOLARSHIP ทุนมูลค่า$500-$24000 ทุนสำหรับผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยม

DIRECT ENTRY SCHOLARSHIP ทุนมูลค่า $2000-$24000 มีผลคะแนน SAT/ACT, GRE/GMAT, 3.0++ IELTS 6.5++

-----------------

JAPAN STUDENT SERVICES ORGANIZATION MONBUKAGAKUSHO HONORS SCHOLARSHIP FOR PRIVATELY-FINANCED INTERNATIONAL STUDENTS ทุนมูลค่า 48000 JPYต่อเดือน

-----------------

งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ OCSC International Education Expo 2019 (ครั้งที่16) Happy Studying Abroad

งานเดียวที่รวมเเหล่งทุนเเละสถาบันการศึกษาจากทั่วโลก!! กว่า 300 สถาบัน เเละพบกับหลากหลายกิจกรรมนอกห้องเรียนที่จะทำให้คุณ HAPPY STUDYING ABROAD!!! ------- ลงทะเบียนได้เเล้ววันนี้! bit.ly/OCSC2019-regist-fb

OCSC INTERNATIONAL EDUCATION EXPO 2019 2-3 พ.ย. 2562 | 12.00 - 18.00 | Royal Paragon Hall จัดโดยสำนักงานก.พ.

#เรียนต่อต่างประเทศ #HappyStudyingAbroad #OCSCEXPO2019


967 views

Follow us

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram