เรียนต่อม.ต้น - ม.ปลายต่างประเทศ ระยะสั้น หรือ ระยะยาว ดี?


ผู้ปกครองหลายๆท่านมีคำถามมามากเกี่ยวกับการส่งน้องๆไปเรียนต่อ ม.ต้นหรือ ม.ปลายในต่างประเทศ วันนี้ แอดมินจะมาบอกว่าการส่งน้องไปเรียนตั้งแต่ยังเด็กๆ นั้นดีอย่างไรบ้าง เริ่มที่การไปเรียนคอร์สระยะยาวกันก่อน

คอร์สเรียนระยะยาว (Long-Term Course)

น้องๆที่ไปเรียนระยะยาวแล้วส่วนใหญ่จะพัฒนาตัวเองทั้งความคิดและการใช้ชีวิตได้เร็วกว่าการไปเรียนระยะสั้น อาทิเช่น

  1. ด้านการพัฒนาทักษะ : น้องๆที่ไปเรียนตั้งแต่ยังเล็กๆจะได้มีโอกาสพัฒนาทักษะต่างๆได้ด้วยตนเองเช่น การฝึกดูแลตัวเองโดยไม่มีผู้ปกครองทำให้ ฝึกแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองโดยไม่มีผู้ปกครองอยู่ใกล้ชิดและคอยช่วยเหลือ การเรียนที่โรงเรียนนั้นจะเน้นให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มของตนเอง ฝึกความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัยของเด็กโดยธรรมชาติ

  2. ด้านการเรียน : การเรียนในต่างประเทศสามารถเลือกเรียนตามความสนใจของน้องๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกทางเลือกหรือสายวิชาเรียนตามที่นักเรียนสนใจ เรียนรู้และค้นคว้าด้วยตนเอง ถือว่าเป็นรูปแบบการเรียนรูปแบบใหม่ที่เน้นพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก

  3. การเรียนรู้ที่จะอยู่กับเพื่อนๆ จากหลากหลายวัฒนธรรม: นอกจากนี้นักเรียนยังมีโอกาสได้เรียนอยู่ในชั้นเรียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีเพื่อนร่วมชั้นมาจากหลากหลายประเทศทั่วทุกทวีป ไม่ว่าจะเป็น ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกา การเรียนอยู่ในห้องเรียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมจะช่วยส่งเสริมทัศนคติกว้างไกลของนักเรียน วิชาการที่เข้มข้นกับกิจกรรมนันทนาการที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวจะช่วยพัฒนานักเรียนให้ประสบความสำเร็จทั้งในด้านวิชาการและสังคม

  4. เรื่องภาษา: แน่นอนการเรียนในต่างประเทศจะช่วยพัฒนาทักษะในด้านภาษาได้อย่างเต็มเปี่ยมเพราะน้องๆ ต้องใช้ภาษาสื่อสารในชีวิตประจำวัน และ ได้อยู่ในบรรยากาศแห่งการเรียนรู้จากบุคลากรที่มีคุณภาพ

หรือหากผู้ปกครองท่านใดยังไม่มั่นใจที่จะส่งบุตร-หลาน ไปเรียนระยะยาว ก็สามารถส่งน้องๆไปเรียนเป็น คอร์สระยะสั้นในช่วงปิดเทอม

คอร์สเรียนระยะสั้น(Summer Course หรือ Study Tours)

สามารถเลือกไปเรียนระยะสั้นในช่วงปิดเทอมของเมืองไทย ระยะเวลาตั้งแต่ 1-3 สัปดาห์ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่ออสเตรเลีย การสร้างเพื่อนใหม่ และการได้ไปลองเรียนที่โรงเรียนก่อน ช่วยให้นักเรียนและผู้ปกครองตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าโรงเรียนนั้นๆเหมาะแก่การเรียนในระยะยาวหรือไม่ นอกจากนั้นแล้วยังได้ใช้ชีวิตสนุกๆในช่วงวันหยุดอีกด้วย!

โรงเรียนในประเทศออสเตรเลียก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการส่งลูก-หลานไปศึกษาต่อมัธยม จัดอยู่ในกลุ่มโรงเรียนที่ดีที่สุดในโลก โดยวัดจากปัจจัยต่างๆ เช่น จำนวนโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำในแต่ละเมือง ตลาดงานในท้องถิ่น ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต ด้วยหลักสูตรที่ช่วยเสริมพัฒนาการด้านการใช้ชีวิต ทักษะการสื่อสาร การทำงานด้วยตัวเอง และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ประเทศออสเตรเลียจึงเป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการศึกษา

พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองว่าการศึกษาในออสเตรเลียจะสร้างอนาคตให้ลูกของคุณได้อย่างไร ที่งาน นิทรรศการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาที่ประเทศออสเตรเลีย(Australian Boarding and Day Schools Fair 2018) พร้อมกิจกรรมภายในงาน

•พูดคุยกับตัวแทนโรงเรียน เพื่อค้นหาโรงเรียนที่เหมาะกับบุตรหลานของคุณ • โอกาสในการรับทุนการศึกษา • คอร์สทดลองเรียนระยะสั้นช่วงปิดเทอม (Study Tours) 1-3 สัปดาห์ • รับส่วนลดพิเศษภายในงาน • ร่วมฟังสัมมนาพิเศษ: 12.00-12.30 น. - การเตรียมความพร้อมบุตรหลานก่อนเข้าเรียนที่ออสเตรเลีย 13.00-13.30 น. - คุณภาพในการเรียนการสอนของโรงเรียนในออสเตรเลีย –ทำไมออสเตรเลียจึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับบุตรหลานของคุณ

👉 พบกันวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 11.00-16.00 น. โรงแรม JW Marriott Hotel Bangkok (สุขุมวิท ซอย 2) อาหารเเละเครื่องดื่มบริการตลอดงาน

⚡ ลงทะเบียนเข้างานฟรี! ⚡ https://goo.gl/gvwGX9

#เรยนมธยมตางประเทศ #เรยนมธยมออสเตรเลย #งานศกษาตอออสเตรเลย #เรยนทออสเตรเลย #การศกษาตอตางประเทศ #เรยนตอนอก

Follow us

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram