19 อันดับ มหาวิทยาลัยที่เด่นด้านธุรกิจและการจัดการ These are the best universities to study busines


มาดูมหาวิทยาลัย 19 อันดับจาก QS Ranking สำหรับน้องๆที่ต้องการโดดเด่นในสาขาวิชาธุรกิจเเละการจัดการ (Business & Management) มาดูกันว่ามีที่ไหนเหมาะกับเรากันบ้าง

อันดับ 19 : Columbia University

มีอันดับ 17 จำนวน 2 อันดับ

อันดับ 17 : University of Chicago

อันดับ 17: New York University

อันดับ 16 : University of Califonia Los Angeles (UCLA)

อันดับ 15 : National University of Singapore

อันดับ 14 : Northwestern University

อันดับ 13 Copenhagen Business School, Denmark

อันดับ 12 HEC, Paris

อันดับ 11 Universita Commerciale Luigi Bocconi, Italy

อันดับ 10 University of California Berkeley, USA

อันดับ 9 London School of Economics and Political Science

อันดับ 8 University of Cambridge

อันดับ 7 University of Oxford

อันดับ 6 Stanford University

อันดับ 5 University of Pennsylvania

อันดับ 4 Massachusetts Institute of Technology

อันดับ 3 INSEAD, France

อันดับ 2 London Business School

อันดับ 1 Harvard University

Credit : บทความจาก www.weforum.org


1,310 views

Follow us

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram