รู้จักมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศออสเตรเลีย University of Adelaide, Australia (Thai & Eng Version)


(English Below)

มหาวิทยาลัย Adelaide เป็นมหาวิทยาลัย อยู่ในรัฐ South Australia ซึ่งมีเมืองอะดิเลดเป็นเมืองหลวง ก่อตัวปี 1874 อะดิเลดจัดเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ และทันสมัยของประเทศออสเตรเลีย และเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่อันดับที่ 3 ของประเทศออสเตรเลีย อยู่ใน Group of Eight

ไม่น่าเชื่อว่าสถาบันนี้สรรสร้างบุคคลให้ประสบความสำเร็จได้ในหลากหลายสาขา เเละ มีบุคคลาการที่จบจากที่นี่ได้รับรางวัลโนเบลถึง 5 รางวัล, มีนักเรียนได้รับทุนการศึกษา Rhodes Scholars ไปเรียนที่ Oxford ประเทศอังกฤษถึง 109 คน เเละ มีนักเรียนที่จบจากที่นี่เเละได้ ทุน Fullbright Scholars ถึง 137 คนอีกด้วย ที่มหาวิทยาลัยนี้ เด่นทางด้าน Research-Intensive มีสาขาวิชาเด่นดัง 5 สาขาวิชาด้วยกัน

1. คณะวิทยาศาสตร์ทางเกษตร ( Science and Agriculture)

2. คณะมนุษยศาสตร์ ( Arts & Humanities)

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์, คอมพิวเตอร์ เเละ คณิตศาสตร์ (Engineering, Computer and Math Sciences)

4. คณะบริหารธุรกิจ, สถาปัตยกรรม เเละ กฎหมาย (Architecture, Business and Law)

5. คณะเเพทย์ศาสตร์ (Health & Medical) เเละมีสาขาทันตกรรมที่ติดอันดับ WORLD RANKING อยู่ในอันดับที่ 29 ของโลก

น้องๆสามารถพบตัวเเทนจากสถาบันนี้ได้ที่ งาน OCSC EXPO Booth Number: L2

Since its establishment in 1874 the University of Adelaide has been amongst Australia's leading universities. Studying at the University of Adelaide means being part of a rich tradition of excellence in education and research, with world-class academic staff and a vibrant student life.

Adelaide has a fine tradition of exemplary scholarship and ground-breaking research, and its unique relationship with industry and other organisations ensures that our research expertise is translated into tangible benefits for the global community. Adelaide's research is at the leading edge of knowledge, with research earnings consistently the highest per capita of any Australian university.

Analysis of publication and citation impact shows that the University is ranked in the top 1% in the world in 11 research fields. An innovative and forward-looking University, Adelaide has major strengths in health sciences, biological sciences, physical sciences, information technology and telecommunications, food and wine, environmental sciences and social sciences.

At the heart of the University's vision, achievement and impact is our commitment to excellence, our sense that a focus on the experience of the student is fundamental, and our belief that research intensity and innovative, high quality teaching have a symbiotic relationship that underpins and characterises the finest universities.

credit: http://www.topuniversities.com/universities/university-adelaide

#StudyinAustralia #GroupofEight #เรยนตอออสเตรเลย

Follow us

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram