ทุนป.โท อังกฤษเปิดรับสมัครเเล้ว! (Chevening Sholarships 2017/2018)


ทุน Chevening เปิดรับสมัครน้องๆที่สนใจไปศึกษาต่อ ปริญญาโทในมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ประเทศอังกฤษระหว่างปีการศึกษา 2017/2018 เปิดรับสมัครเเล้ว! ตั้งเเต่วันนี้ ถึง 8 พ.ย.​2559

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย

 • มีผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5

 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี หรือ มีประสบการณ์ฝึกงานไม่ต่ำกว่า 2,800 ชม.

 • มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า GPA 3.00

 • มีความตั้งใจจะเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อสำเร็จการศึกษา

 • ผ่านเกณฑ์การรับวีซ่าจากสถานทูตอังกฤษในประเทศไทย

 • ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยที่ยื่นใบสมัครโดยไม่มีเงื่อนไขอื่นๆ

มูลค่าของทุนการศึกษามีดังนี้

 • ค่าเล่าเรียน (สำหรับ MBA หากค่าเล่าเรียนเกิน £18,000 จะต้องออกค่าใช้จ่ายส่วนเกินเอง)

 • ค่าใช้จ่ายรายเดือน (ค่าที่พักเเละค่ากินอยู่)

 • ค่าทำงานวิจัย

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ประเทศอังกฤษ

 • ค่าธรรมเนียมสนามบิน เเละ ค่าน้ำหนักกระเป๋าส่วนเกิน

 • ค่าวีซ่า

 • ค่าเดินทางสำหรับการไปสัมภาษณ์ทุน

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

น้องๆสามารถหาสาขาวิชา สนับสนุนได้ตามลิงค์นี้

http://www.chevening.org/find-a-course

เตรียมเอกสารเพื่อสมัคร

น้องๆสามารถส่งเอกสารโดยอัพโหลด ผ่านการกรอก Application ออนไลน์ โดยต้องเเปลงไฟล์เป็น PDF เเละ มีขนาดไม่เกิน 5MB

วิธีการสมัคร

ต้องสมัครออนไลน์ (คลิ๊กที่ภาพ) >>

วันสิ้นสุดการสมัคร

8 พ.ย. 2559

** ข้อควรรู้ก่อนสมัคร**

 • ผู้สมัครสามารถเลือกหลักสูตรเเละสถาบันในฟอร์มขอทุนได้ 3 อันดับ หากไม่ได้รับการเลือกให้เข้าศึกษาในอันดับที่ 1 อาจจะได้เข้าเลือกในอันดับที่เลือกรองลงมา หากถูกปฏิเสธทั้ง 3 อันดับ คณะกรรมการอาจเลือกให้ทุนในสถาบันอื่นๆเเทน

 • ให้ตรวจสอบคะเเนนภาษาอังกฤษให้ตรงตามระเบียบของ เนื่องจากเกณฑ์การรับสมัครของเเต่ละสถาบันไม่เหมือนกัน บางสถาบันอาจต้องการคะเเนนภาษาอังกฤษมากกว่า 6.5

 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าเรียนในแต่ละสถาบันเอง

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.chevening.org/thailand/

#Scholarship #Chevening

5,882 views

Follow us

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram