top of page
  • Writer's pictureOCSC EXPO ADMIN

10 อาชีพที่รองรับทุกสาขา ไม่ว่าจบอะไรมาก็สามารถทำได้


เรียนจบ แต่ทำงานไม่ตรงสาย ไม่ใช่เรื่องน่ากังวลอีกต่อไป หากคุณคือตัวจริงในด้านนั้น

10 อาชีพที่รองรับทุกสาขา ไม่ว่าจบอะไรมาก็สามารถทำได้


พิสูจน์ความรู้และความสามารถที่มี อย่าไปกลัว!

1. #ทรัพยากรบุคคล (HR)

การทำงานในฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ HR นั้นมีความสำคัญอย่างมากต่อบริษัท หน้าที่รับผิดชอบในการสรรหาพนักงาน ดูแลนโยบายการจ้างงาน และค่าจ้าง ดังนั้นต้องเป็นคนที่สามารถเข้าถึงคนได้ทุกกลุ่มเพื่อที่จะได้เข้าถึงปัญหา เพื่อหาแนวทางพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป เป็นอาชีพที่ท้าทายมากๆ


2. #นักบัญชี #การเงิน

ไม่ว่าเรียนจบสาขาไหน ก็เป็นไปได้ หากมีประสบการณ์หรือความรู้ด้านตัวเลข บัญชีเบื้องต้นและสามารถวิเคราะห์การเงินได้อย่างเฉียบแหลม ลองหาความรู้เพิ่มเติม เรียนคอร์สเสริมก็ช่วยได้!

3. #นักการตลาด #นักโฆษณา

ยุคแห่งดิจิทัล อุตสาหกรรมโฆษณานั้นมีการแข่งขันสูง และเปลี่ยนแปลงเร็วมาก แต่อย่าเพิ่งถอดใจไป คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่น ก็เตรียมผลงานด้วยการสร้างพอร์ตโฟลิโอปังๆ ยื่นสมัครงานได้เลย

4. #นักลงทุน #การธนาคาร

การให้บริการทางการเงินที่หลากหลายแก่บริษัท รัฐบาล สถาบัน และบุคคลทั่วไป นั้นต้องอาศัยประสบการณ์ความสามารถด้านตัวเลข พร้อมทั้งการบริการในเวลาเดียวกัน ต้องทำงานได้ดีภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี


5. #ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาด้านการจัดการมีหน้าที่ให้คำแนะนำบริษัทต่างๆ เกี่ยวกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ลูกค้าอาจจะเป็นบริษัท รัฐบาล หรือองค์กรภาครัฐ สำหรับอาชีพนี้จะต้องมีทักษะการจัดการรายละเอียดต่างๆ และมีทักษะการสื่อสารที่ดี


6. #ครู

ความมั่นใจ ความอดทน ทักษะการสื่อสารที่ดี การจัดระเบียบ และความคิดสร้างสรรค์ ถ้ามีสิ่งเหล่านี้ครบก็อาจจะเป็นครูที่ดีได้นะ :)


7. #นักประชาสัมพันธ์ (PR)

ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ เป็นสิ่งที่แบรนด์ บริษัท หรือแม่แต่ตัวบุคคลเอง ต้องมี หรือหากไม่มีก็ต้องสร้างขึ้นมา นักประชาสัมพันธ์จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะเข้ามาดูแล ต้องมีทักษะที่ประกอบด้วยการสร้างความสัมพันธ์ ทักษะการสื่อสารทั้งลายลักษณ์อักษรและคำพูด รวมทั้งระบบการจัดการที่ดี


8. #การบริการ / #บริการท่องเที่ยว

งานด้านการบริการ ทักษะการสื่อสารนั้นขาดไม่ได้เลย และหากได้ภาษาที่สองหรือสาม จะยิ่งทำให้โดดเด่นกว่าใคร


9. #นักขาย

ทุกบริษัทต้องมีพนักงานขาย ไม่อย่างนั้นจะมีรายได้เข้าบริษัทได้อย่างไร? การเป็นนักขายที่ดีต้องมีความมั่นใจและกระตือรือร้น รวมถึงมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างดี


10. #ระบบการกระจาย / #การขนส่งโลจิสติกส์

การทำงานที่ต้องเริ่มตั้งแต่การจัดหาสินค้าและดูแลขนส่งสินค้าไปถึงมือลูกค้า ไม่ใช่เรื่องง่าย ในการควบคุณภาพ งานด้านนี้จะต้องมีความละเอียดรอบคอบ รวมถึงการติดต่อประสานงานกับทีมงานอย่างต่อเนื่อง และที่ขาดไม่ได้เลยคือวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ต้องมั่นคงเพราะต้องทำงานร่วมกับหลายๆทีมSource : https://www.topuniversities.com/student-info/careers-advice/10-great-graduate-careers-you-can-get-any-degree

6,750 views0 comments
bottom of page