Visitor 20,000+             Exhibitor 300+            Countries 25+

ค้นมหาวิทยาลัยที่เหมาะกับคุณ
ข้อมูลทุนจากสถาบันภายในงาน

October 27, 2019

นอกจากการเตรียมตัว ทั้งทางด้านภาษา สาขาวิชา การเลือกมหาวิทยาลัยแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดอีกประการหนึ่ง คือ การเตรียมใจ นักศึกษาที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศอาจจะพบกับสิ่งที่ไม่คาดคิด หรือสิ่งที่ไม่ตรงกับความคาดหวัง ความเครียดในระยะต่าง ๆ ดังนั้น ถ้าจะให้เรียนต่ออย่างมีความสุข ก็ค...

Please reload

Follow us

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram