Visitor 20,000+             Exhibitor 300+            Countries 25+

ค้นมหาวิทยาลัยที่เหมาะกับคุณ
ข้อมูลทุนจากสถาบันภายในงาน

October 21, 2019

สำหรับคนที่กำลังจะเตรียมตัวไปเรียนต่อต่างประเทศ และยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นในการเตรียมพร้อมตัวเองยังไงก่อนจะไป

1. อยากเรียนอะไร?
แน่นอนว่าก่อนที่จะไปนั้นเราควรจะเริ่มที่ตัวเราว่า ที่ต่างประเทศมีสิ่งที่เราอยากไปเรียนต่อยอดและค้นหาหรือเปล่า? อาจจะเป็นแค่คอร์สสั้นๆ เช่นการเร...

Please reload

Follow us

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram